Zlot eBiuro zjazd Kampania Bohater eBiuro

Konkurs na komendanta reprezentacji ZHP na InterCamp 2016 w Czechach

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

W związku z przygotowaniami do zlotu InterCamp, który odbędzie się w maju 2016 roku w Czechach, Wydział Zagraniczny GK ZHP ogłasza konkurs na komendanta polskiej reprezentacji na ten zlot.

Kryteria wyboru komendanta polskiej reprezentacji:

– czynny instruktor lub instruktorka, prowadzi drużynę, szczep, zespół na poziomie hufca lub chorągwi,

– minimum otwarta próba na stopień harcmistrza lub realny plan jej otwarcia najpóźniej w marcu 2016 r.,

– zaliczona służba instruktorska za ostatni rok,

– pełny wpis do ewidencji ZHP,

– doświadczenie w organizowaniu wyjazdów zagranicznych (obóz, wymiana etc.),

– mile widziane, choć nieobowiązkowe, doświadczenie udziału w poprzednich InterCampach,

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

– znajomość języka niemieckiego lub czeskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym,

– akceptacja/pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca lub chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym) i pełnomocnika KCh ds. zagranicznych (w przypadku, gdy w chorągwi nie ma pełnomocnika, bądź kandydat sam jest pełnomocnikiem ds. zagranicznych – zgoda odpowiedniego członka komendy chorągwi),

– kandydat przedstawi koncepcję organizacyjną polskiej reprezentacji, zawierającą między innymi:

propozycję składu komendy polskiej reprezentacji i zakresu działań poszczególnych osób,
wizję rekrutacji członków polskiej reprezentacji – uczestników i IST,
wizję współpracy z Biurem Kandydatury i promocji projektu Jamboree 2023 w działaniach polskiej reprezentacji,
wstępny plan finansowy.
Zgłoszenia wraz z harcerskim CV, koncepcją organizacyjną i wymaganymi opiniami proszę przesyłać jednocześnie na adres wza@zhp.pl i agnieszka.pospiszyl@jpt.zhp.pl do 31 października 2015 (godz. 23:59). Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, której termin zostanie ustalony indywidualnie.

W uzasadnionych przypadkach będą brani pod uwagę kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich warunków.

Informacji udziela Wydział Zagraniczny GK ZHP, przedstawicielka ZHP w komitecie InterCamp hm. Agnieszka Pospiszyl i komisarz zagraniczny ZHP hm. Rafał Bednarczyk.

Czuwaj!

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska
kierowniczka Wydziału Zagranicznego
wza@zhp.pl; 601 888 817