Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Niemieckojęzyczna Agora – przyszli szefowie projektów na start!

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

W dniach 24-28 lutego 2016 w Westernohe koło Frankfurtu nad Menem odbędzie się niemieckojęzyczne seminarium Agora, mające na celu umożliwienie wędrownikom i młodym instruktorom z 7 partnerskich organizacji skautowych nawiązanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń w realizacji projektów o tematyce społecznej, głównie aktywności obywatelskiej. Z każdej organizacji skautowej może pojechać 2-5 osób. 

Pierwsze niemieckojęzyczne seminarium Agora skierowane jest do skautów w wieku 16-25 lat, którzy nie zdobyli jeszcze doświadczenia w dorosłym życiu i chcą spróbować swoich sił w projektach o tematyce: Youth Empowerment (wzmacnianie potencjału młodzieży), Skills for Life (umiejętności na całe życie), Participation(udział w życiu społecznym), Active Citizenship (aktywne obywatelstwo). Zadaniem uczestnika jest stworzenie projektu i zrealizowanie go w swoim środowisku. Projekty mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100 euro.

Kiedy i gdzie? Westernohe koło Frankfurtu nad Menem

  1. spotkanie warsztatowe 24-28.02.2016
  2. podsumowanie i ewaluacja projektu 3-6.06.2016

Koszt – łączna opłata za udział w obu spotkaniach wynosi 75 euro. Organizatorzy sfinansują do 75% kosztów przejazdu na każde spotkania (jednak maksymalnie do kwoty150 euro łącznie za obydwa przejazdy).

Ubezpieczenie we własnym zakresie.

Wymagania rekrutacyjne dla ZHP:

  • Wiek 18-25 lat.
  • Bycie aktywnym członkiem ZHP.
  • Motywacja do zrealizowania we własnym środowisku półrocznego projektu odpowiadającego jednemu z czterech ww. tematów.
  • Dobra znajomość języka niemieckiego, pozwalająca na swobodną komunikację.
  • Rekomendacja komendanta hufca.
  • Pozytywna opinia chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych (wskazująca na gotowość kandydata do udziału w przedsięwzięciu międzynarodowym).

Aby zgłosić się na warsztaty, należy do 20 listopada wysłać wypełnioną kartę zgłoszeniową na adrespiotr.miara@zhp.net.pl.

Potwierdzenie udziału zostanie wysłane kandydatom do 25.11.2015. W dalszej kolejności uczestnicy wypełnią ankietę zgłoszeniową w języku niemieckim.

Na warsztaty można zgłaszać się indywidualnie lub zespołami 2-osobowymi z jednego środowiska (środowiska, które będzie realizatorem projektu).

Prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z oryginalnym ogłoszeniem od organizatora (w  załączniku).

Agora DE ulotka informacyjna Agora_karta zgłoszeniowa Ausschreibung DE-agora