Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Druhny i Druhowie, w załączeniu znajduje się ujednolicony tekst Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawierający zmiany wprowadzone nowelą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 poz. 1339) opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 9 września, która weszła w życie w dniu 9 listopada 2015 r., z wyłączeniem art. 1 pkt. 32 oraz art. 4 ust. 1, które weszły w życie 24 września br. 

Jednocześnie proszę Was, abyście dokonali oceny i ew. dostosowania stron internetowych do wskazanego ustawą standardu. Ustawa o dzialności pożytku publicznego i o wolontariacie