Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Laska Skautowa

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” jest wyrazem największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób niebędących członkami ZHP. Wyróżnienie to przyznaje Naczelnik ZHP corocznie w Dniu Myśli Braterskiej 22 lutego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komendanta Chorągwi.

Przypominam, iż wniosek w sprawie przyznania Honorowego Wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi” komendanci Chorągwi składają Naczelnikowi ZHP w terminie do 15 stycznia danego roku. (Zgodnie z Uchwałą nr 28/XXXVI  z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP).

Proszę o przesyłanie podpisanych wniosków na adres anna.peterko@slaska.zhp.pl do dnia 22 grudnia 2015 r.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Proszę o zwrócenie uwagi na uzasadnienie wniosku i zwarcie w nim informacji o już posiadanych odznaczeniach, wyróżnieniach. Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonanie i nadanie wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi” finansowane jest na koszt składającego wniosek.

wniosek_o_nadanie_Honorowego Wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi” (1)