Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Finansowe zakończenie roku

 • Rozmiar czcionki
 • A+ A-

Wydział Ekonomiczno – Finansowy Komendy Ślaskiej Chorągwi ZHP w Katowicach w związku z zakończeniem roku poleca:

 • doprowadzić do wykonania składek organizacyjnych w 100%,
 • uporządkować salda związane z 1%, wydać 1% za poprzednie lata
 • zlikwidować salda wszystkich kont rozrachunkowych (200,201,231,232,248 oraz możliwe salda 243, 245)

     Salda wszystkich kont rozrachunkowych winny wynosić ZERO, gdy saldo pozostaje konieczne jest jego potwierdzenie na specjalnym druku,

 • uregulować wszystkie rachunki dotyczące roku 2015 zarówno w obrocie gotówkowym jak i bezgotówkowym ( wszystkie rachunki i delegacje z roku 2015 muszą być zaliczone w koszty tego roku),
 • przeanalizować stan materiałów odpłatnych, zlikwidować zbędne zapasy materiałów oraz w przypadku materiałów w przerobie sporządzić protokoły 310,
 • stan kasy Hufca na koniec roku musi wynosić ZERO należy wiec tak odprowadzić saldo z kasy do banku, aby zostało zarachowane na konto bankowe w roku 2015. Napisać protokół o stanie kas wszystkich rachunków nie tylko konta podstawowego.
 • uzupełnić usterki z miesięcznych sprawozdań finansowych Hufców,
 • bilansujemy obroty VAT. Sprawdzamy, czy kwoty odpłatności za obóz odpowiadają kwocie wystawionych faktur zewnętrznych i wewnętrznych. Następnie czy wszystkie przychody minus składki i darowizny ujęte zostały  w fakturach wewnętrznych
 • Pamiętać o potwierdzeniu salda z banku na koniec 2015 roku.
 • Numeracja faktur w 2016 r.
 1. zewnętrzne od 1/zew/nr hufca/2016
 2. wewnętrzne od 1/wew/nr hufca/2016
 3. Fa zaliczkowa od 1/zal/nr hufca/2016
 4. Fa z VAT od 1/VAT/nr hufca/2016

Do każdego rodzaju fa.  robimy oddzielne miesięczne rejestry.

Skarbnik Chorągwi Śląskiej

hm. Andrzej Lichota