Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Zbiórka na tablicę dla śp. hm. Jana Biłata

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

 

Przyjaciele, instruktorzy ZHP, żeglarze, współpracownicy

śp. Druha harcmistrza Jana Biłata.

Główna Kwatera ZHP, wspólnie z Fundacją Centrum Wychowania Morskiego ZHP
w Gdyni, Chorągwią Warmińsko-Mazurską ZHP, instruktorską bracią z b. Szkoły Harcerstwa Starszego ZHP „Perkoz” oraz z uczestnikami – instruktorami ZHP „Spotkań po latach”, ogłasza zbiórkę pieniężną na ufundowanie płyty pamiątkowej poświęconej pamięci ś.p. Druha harcmistrza Jana Biłata, długoletniego i zasłużonego instruktora ZHP.

Jan Biłat to postać niezwykła. Harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego, komendant Hufca Mrągowo (1978-1979), zastępca komendanta Hufca Węgorzewo (1981-1983), zastępca komendanta Szkoły Harcerstwa Starszego „Perkoz” (1985-88), z-ca komendanta Chorągwi Suwalskiej ZHP (1986-1991), członek Rady Wychowania Wodnego ZHP w latach osiemdziesiątych, komendant Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP (1995-2006), komendant Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni (1991-1998), odnowiciel floty harcerskiej, inspirator wznowienia i red. wydawnictwa „Żeglarz”, pomysłodawca
i organizator ogólnopolskich zlotów i spływów harcerskich drużyn wodnych na Jeziorach Mazurskich, organizator ciekawych wypraw i rejsów „Zawiszy Czarnego” i jachtu „Zjawa IV”, instruktor Operacji „1001-Frombork” (Honorowy Obywatel Fromborka), zastępca komendanta Harcerskiej Operacji „Bieszczady-40” (1985-1986), zaangażowany w wiele poczynań programowych GK ZHP, cieszący się sympatią i szacunkiem wychowanków
i instruktorów, szukający porozumienia i współpracy, komendant Hufca ZHP Węgorzewo (2011-2014).

Odznaczony Krzyżem za Zasługi dla ZHP.

Janek był wspaniałym instruktorem, organizatorem wielu wspaniałych przedsięwzięć, wychowawcą, całym życiem oddanym harcerstwu, żeglarzem i instruktorem żeglarstwa, który wielu młodym ludziom pozwolił zobaczyć morze i przeżywać wspaniałe harcerskie i żeglarskie przygody.

Czas zbiórki obowiązuje od 1 października do 31 grudnia br.

Prosimy o dokonywanie wpłat na ww. tablicę, na konto bankowe Fundacji Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni

Numer:  81 1140 1153 0000 2213 0500 1013  (mBank)   Z dopiskiem: T A B L I C A

Informacji w powyższej sprawie udzielają:

– hm. Grzegorz Woźniak członek Głównej Kwatery ZHP – tel. 48 501 496 934;
22 339 06 45, e-mail: grzegorz.wozniak@zhp.pl

– hm .Lucjan Brudzyński Prezes Fundacji CWM tel. 48 601 561
e-mail lucjan.brudzynski@zhp.pl