Daily Archives: 17/12/2015

Wielki Konkurs Świąteczny „Cuda z papieru”

Kolejna edycja Wielkiego Konkursu Świątecznego za nami. Na zaproszenie Referatu do udziału w konkursie pod hasłem „Cuda z papieru” – kreatywnej i twórczej zabawy, która rozwija zdolności i umiejętności oraz cieszy widokiem gotowych zuchowych dzieł sztuki, odpowiedziało blisko 60 gromad zuchowych z 20 hufców Chorągwi Śląskiej ZHP.  Więcej

Środowe wizyty z Betlejemskim Światłem Pokoju

W środę 16 grudnia, druhna hm. Anna Peterko wraz z druhem hm. Andrzejem Lichotą przekazali Betlejemskie Światło Pokoju: panu Jackowi Siebel – Dyrektorowi Muzeum Historii Katowic; panu Bernardowi Błaszczykowi – Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; panu Łukaszowi Czopikowi – Prezesowi Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.; panu Andrzejowi Pilotowi – Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; panu nadbrygadierowi Markowi Rączce; panu Kazimierzowi Szabli – Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz panu profesorowi Janowi Malickiemu – Dyrektorowi Biblioteki Śląskiej.