Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Środowe wizyty z Betlejemskim Światłem Pokoju

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

W środę 16 grudnia, druhna hm. Anna Peterko wraz z druhem hm. Andrzejem Lichotą przekazali Betlejemskie Światło Pokoju: panu Jackowi Siebel – Dyrektorowi Muzeum Historii Katowic; panu Bernardowi Błaszczykowi – Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; panu Łukaszowi Czopikowi – Prezesowi Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.; panu Andrzejowi Pilotowi – Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; panu nadbrygadierowi Markowi Rączce; panu Kazimierzowi Szabli – Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz panu profesorowi Janowi Malickiemu – Dyrektorowi Biblioteki Śląskiej.