Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

International Camp Staff Program 2016

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Zapraszam do wzięcia udziału w amerykańskim programie „Camp Staff Program”. Program adresowany jest do członków ZHP obojga płci w wieku 18-30 lat bardzo dobrze posługujących się angielskim i chcących przeżyć niezapomnianą przygodę.

Termin przesłania kompletu dokumentów do Głównej Kwatery BSA to 15 lutego. Wcześniej muszą one trafić do GK ZHP i musi zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w języku angielskim (telefonicznie lub na skypie). Dlatego osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o następujące działanie:

1)      dostarczenie skanu wypełnionego formularza (application) wraz z referencjami i „statement” do WZA wza@zhp.pl do 25 stycznia w celu konsultacji;

2)      dostarczenie pozytywnej opinii pełnomocnika KCh ds. zagranicznych do wza@zhp.pl do 25 stycznia (forma: mail bezpośrednio od pełnomocnika lub skan pisma od pełnomocnika mailem od kandydata lub oryginalne pismo pełnomocnika);

3)      Po uzyskaniu sygnału z Wydziału Zagranicznego GK – przesłanie oryginalnych dokumentów do GK ZHP.

Im szybciej odbędzie się przesłanie skanu do konsultacji, tym lepiej – może się okazać, że wspólnie zauważymy braki, które będzie można jeszcze uzupełnić lub istotne błędy, które będzie można poprawić – to rozwiązanie ma służyć kandydatom!

Dokumenty (do pobrania poniżej) oryginalne wymagane przez BSA muszą trafić do GK ZHP w komplecie w nieprzekraczalnym terminie 1 lutego 2016 (poniedziałek).

Wskazówki dla kandydatów:

Proszę zwracać uwagę na wypełnienie dokumentów tak, żeby były one w pełni zrozumiałe dla odbiorcy angielskojęzycznego.

Proszę stosować amerykańską pisownię dat (notacja brytyjska może wprowadzić nieporozumienia!)

Proszę o uważną lekturę maila Lisy Cristiano poniżej oraz załączników.

Proszę zmierzyć zamiar udziału w programie według swoich sił i umiejętności.

Załączniki:

ICSP General Information.MASTER

CHECKLIST FOR INTERNATIONAL CAMP STAFF PROGRAM COUNSELORS

BSA Medical Form

2016 Counselor App 130-109