Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Kurs Komendantów Szczepów „Pajęczyna”

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Chorągwiana Szkoła Instruktorska serdecznie zaprasza na Kurs Komendantów Szczepów „Pajęczyna”, który odbędzie się w terminach: 15-17.01.2016r. oraz 05-07.02.2016 w Szkole Instruktorskiej w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie.  Koszt wynosi 100 zł dla instruktorów z Chorągwi Śląskiej, 130 zł dla instruktorów spoza Chorągwi. Komendantem kursu jest hm. Michał Rzepka, kontakt mailowy: michal.rzepka@slaska.zhp.pl.

Warunki uczestnictwa:

  • ukończone 18 lat,
  • stopień podharcmistrza lub ukończony kurs podharcmistrzowski
  • opłacone składki członkowskie,
  • zgoda komendanta hufca,
  • zaliczona służba instruktorska.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz dostępny pod adresem:

https://kurs_komendantow_szczepow1.zgloszenia24.pl/

Każdy instruktor po zakwalifikowaniu otrzyma informację potwierdzającą przyjęcie na kurs.