Daily Archives: 13/01/2016

Szukamy Niezwyczajnych instuktorów

Każdego dnia blisko 10 000 instruktorów – wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego, z zaangażowaniem wychowuje najmłodsze pokolenie Polaków w zgodzie z ideałami płynącymi z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Piątą edycję dedykujemy drużynowym i wszystkim, którzy dbają o ich rozwój!  Praca drużynowych jest nierozerwalnie związana z Misją ZHP, czyli z wychowywaniem młodego człowieka, a przede wszystkim wspieraniu go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Poprzez bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi drużynowi mają wpływ na ich postawy, decyzje i zazwyczaj – dorosłe życie. Często są mentorami, inspiracją i równocześnie – dobrymi przyjaciółmi.  Więcej

Akademii Bioróżnorodności

Zapraszamy organizatorów zimowych półkolonii i zajęć dla dzieci do Akademii Bioróżnorodności!

Podstawowe informacje o Akademii:

  1. Przyjmujemy grupy zorganizowane, maks.45 osobowe
  2. Udział w zajęciach Akademii Bioróżnorodności, dzięki dofinansowaniu z WFOSiGW w Katowicach jest całkowicie bezpłatny
  3. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat z terenu województwa śląskiego
  4. Oferta dotyczy III i IV tygodnia lutego: 15-26 II 2016
  5. Treści zajęć laboratoryjnych i terenowych są dostosowane do wieku dzieci
  6. Warsztat jest oparty o metody aktywne, angażujące uczestników w rozwiązywanie problemów, poszukiwanie rozwiązań i uważną obserwację świata
  7. W przypadku grupy powyżej 15 osób cala grupa jest podzielona i zajęcia laboratoryjne są prowadzone równolegle dla mniejszych grup. Prosimy o odpowiednią liczbę opiekunów (na każde 15 osób jeden)
  8. Każdy warsztat trwa 60 minut
  9. Zgłoszenia udziału w zajęciach Akademii Bioróżnorodności należy dokonać drogą mailową (fundacja@parkslaski.pl) za pomocą ankiety
  10. W miarę możliwości możemy pomóc Wam uatrakcyjnić pobyt w Parku Śląskim- jeżeli potrzebujecie przewodnika po Parku Śląskim lub dodatkowych opiekunów np. na przejazd kolejką linową, możemy wesprzeć Was naszymi pełnoletnimi wolontariuszami. Jeżeli chcecie zorganizować dzieciom obiad lub grilla – prosimy o taką informację jak najszybciej!

Zapraszamy do współpracy, liczba miejsc ograniczona!