Daily Archives: 23/03/2016

Podziękowania dla Hufców

Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP w Katowicach serdecznie dziękuję za pomoc w przygotowaniu i zabezpieczeniu logistycznym VII Gali Mistrzów Harcerstwa harcerzom i instruktorom z Hufców: Ziemi Tyskiej, Ziemi Tarnogórskiej i Ziemi Gliwickiej.