Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

UNGUVU – zaproszenie do projektu Europa-Afryka

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Zagranicznym GK instruktorki i instruktorów ZHP w wieku 18-29 lat, którzy dobrze porozumiewają się po angielsku i są zainteresowani wzięciem udziału w długofalowym projekcie Unguvu, realizowanym przez Europejski Region Skautowy we współpracy z Regionem Afrykańskim. Pierwszym etapem uczestnictwa w projekcie będą warsztaty podczas zlotu Roverway we Francji. 

Głównym celem projektu Unguvu jest wzmocnienie istniejących partnerstw między organizacjami skautowymi Europy i Afryki. Przy okazji możliwe jest nawiązanie nowej współpracy. Na takiej zasadzie do projektu został zaproszony Związek Harcerstwa Polskiego i nasz potencjalny partner – Związek Skautów Tanzanii. Projekty partnerskie, o których mowa mają rozwijać umiejętności liderskie młodych ludzi, uczyć ich przedsiębiorczości, budować propozycję edukacyjną dla młodzieży w poszczególnych krajach.

Wydział Zagraniczny GK poszukuje docelowo dwóch osób – najchętniej instruktorki i instruktora – w wieku 18-29 lat, doskonale porozumiewających się po angielsku, gotowych do zaangażowania się w nowe ekscytujące i ambitne wyzwanie. Osoby te w trakcie i w wyniku projektu trwającego półtora roku, nie licząc jego dalszych efektów, staną się de facto koordynatorami projektu partnerskiego ZHP z organizacją skautową Tanzanii. Wydział Zagraniczny GK oferuje pomoc i wsparcie na wszystkich etapach tego działania.

Unguvu składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich są warsztaty rozwijające wiedzę i umiejętności liderskie, stwarzające okazję do pracy w zespole wielokulturowym i zaplanowania projektów w grupach partnerskich. Warsztaty te odbędą się podczas europejskiego zlotu wędrowników Roverway w dniach 3-14 sierpnia 2016 w Jambville (Francja). Oczywiście wezmą w nich udział przedstawiciele obu regionów – europejskiego i afrykańskiego. Językiem warsztatów jest angielski. Udział w warsztatach w ww. terminie jest niezbędnym warunkiem zaangażowania w Unguvu. Zgłaszający się uczestnik zobowiązuje się do pokrycia części kosztów uczestnictwa w zlocie Roverway – zaledwie 250 złotych. Pozostała część wpisowego oraz koszty podróży i ubezpieczenia zostaną pokryte przez Główną Kwaterę ZHP i Europejski Region Skautowy.

Osoby zainteresowane reprezentowaniem ZHP w projekcie Unguvu, rozwijaniem projektu partnerskiego w regionie afrykańskim, osoby kreatywne, samodzielne, otwarte, gotowe do zaangażowania się w działanie długofalowe, proszone są o kontakt za pomocą maila z Wydziałem Zagranicznym GK wza@zhp.pl. W zgłoszeniu należy obowiązkowo podać następujące dane: imię i nazwisko, stopień, data urodzenia, numer telefonu, aktualnie pełniona funkcja, przydział służbowy (hufiec, chorągiew) oraz krótko uzasadnić chęć udziału w projekcie. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego, konsultacji, zadawania pytań.

Na zgłoszenia czekamy do czwartku 19 maja do godziny 17:00. 2-osobową reprezentację ZHP wyłonimy najpóźniej w dniu 23 maja. Kolejność zgłoszeń będzie brana pod uwagę przy wyborze kandydatów, ale nie będzie czynnikiem rozstrzygającym. Wydział Zagraniczny zapyta o opinię odpowiednich komendantów (hufca/chorągwi) i pełnomocników KCh ds. zagranicznych.

Prosimy o zapoznanie się z ogólną koncepcją projektu Unguvu. Terminy uwidocznione w tym dokumencie mogą nie być aktualne ze względu na przesunięcie planów wnikające z kolejnych prób pozyskania środków finansowych przez Region Europejski WOSM.

Czekamy na zgłoszenia!

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska

kierowniczka Wydziału Zagranicznego GK

wza@zhp.pl

tel. 601 888 817