Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

Aktualizacja regulaminu HALiZ, nowy regulamin spraw członkowskich i inne decyzje

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Główna Kwatera ZHP w trakcie swojego ostatniego posiedzenia przyjęła kilka nowych regulacji oraz znowelizowała już istniejące.

Najważniejsza zmiana dotyczy Regulaminu Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, którego aktualizacja była wymagana przez zmianę przepisów państwowych dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLIK ZIP)

W ramach realizacji „Opcji zero” polegającej na ujednolicaniu i upraszczaniu aktów prawa wewnętrznego przyjęty został także nowy Regulamin spraw członkowskich opisujący sprawy z zakresu przydziału służbowego członków ZHP, zasad zaliczania służby instruktorskiej oraz Ewidencji ZHP i kart członkowskich.

POBIERZ REGULAMIN SPRAW CZŁONKOWSKICH

Główna Kwatera ZHP przyjęła Zasady współdziałania Harcerskich Grup Ratowniczych z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, które są istotne z punktu widzenia podejmowania przez ZHP działań związanych z Białą Służbą na Światowych Dniach Młodzieży.

POBIERZ ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA HGR Z SYSTEMEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO