Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

Wolontariat Europejski

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Internationl Scout Center Rustavi w Gruzji, partner Stowarzyszenia Aktywne Kobiety z Sosnowca, poszukuje harcerzy na długoterminowy Wolontariat Europejski. Wyjedź na wolontariat zagraniczny EVS w Gruzji! – poszukiwani harcerze.

Wolontariat finansowany jest z programu Erasmus+. Nie trzeba nic płacić.

Co można zyskać?
Wolontariat Europejski daje możliwość poznania nowego kraju i kultury, poszerzenia swoich kompetencji społecznych, interpersonalnych i zawodowych, spotkania ludzi z całego świata, realizowania projektów według własnych pomysłów, podejmowania wyzwań, bycia samodzielnym. 

Kto może jechać?

Osoby w wieku 18-30 lat, które:
– są zmotywowane do pracy z młodzieżą, potrafią organizować różne formy zajęć
– znają angielski w stopniu komunikatywnym

– były lub są związane z harcerstwem (mile widziane)
Kiedy?
1 lipca 2016 – 30 kwietnia 2017 (10 miesięcy)

Gdzie?
W  w mieście Rustawi w Gruzji, w Stowarzyszeniu International Scout Center Rustavi (ISCR), który jest niezależną, pozarządową organizacją non profit, działającą na rzecz młodzieży. Głównym celem ISCR jest rozwój potencjału fizycznego, intelektualnego, społecznego i duchowego młodych ludzi oraz wzmacnianie ich roli w społeczności lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

https://www.youtube.com/watch?v=ji5OFknhiQI

https://www.youtube.com/watch?v=1wuIlJDm4hs
https://www.facebook.com/is.cr.52?fref=ts

Jakie zadania?
– pomoc w codziennych pracach organizacji oraz planowanych imprezach, obozach.
– aktywne zaangażowanie w wdrażaniu projektu „After school and hobby education program”
– samodzielne stworzenie i realizacja mini projektów w oparciu o własne zainteresowania,
– pomoc przy obsłudze gości ISCR w okresie letnim
– prowadzenie klubów młodzieżowych tematycznie związanych z nauką języków obcych, promowaniem nauki, sportem i rekreacją, sztuką, rękodziełem, zawodoznawstwem

– promowanie kultury swojego kraju

Na jakich zasadach?
– wolontariusze będą zajęci 6-7 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu,

– zostaną wyposażeni w niezbędne narzędzia i warunki do pracy.
– będą mieć zapewnione: wyżywienie i kieszonkowe, zakwaterowanie, pokrycie kosztów lokalnego transportu miejskiego, prawo do 2 dni wolnych po każdym przepracowanym miesiącu.

Organizacja wysyłająca:
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w Sosnowcu.

Osoby zainteresowane wyjazdem, mogą składać jak najszybciej CV i list motywacyjny w języku angielskim na adres mailowy

youth.awa@gmail.com 

z dopiskiem Projekt EVS- Rustavi

W razie pytań można uzyskać informacje u koordynatora projektów EVS  mailowo, pod numerem telefonu  502 508 556 lub na
Skype’e: evs.sosnowiec
Więcej informacji na temat wolontariatu i innych projektów jest dostępnych  na stronie

https://www.facebook.com/EVSinAWA/

Czekamy na zgłoszenia!

 

Pozdrawiam

Ewa Kowalska Szkriba

Koordynator projektów EVS

 

Monika Sobańska, Agnes Pietrzak, Ewa Kowalska-Szkriba

International Cooperation TEAM, Erasmus+ Programme

Active Women Association,Sosnowiec, Poland

www.aktywnekobiety.org.pl

https://www.facebook.com/StowarzyszenieAktywneKobiety/