Daily Archives: 31/05/2016

Kurs kierowników wycieczek, wychowawców kolonijnych oraz kierowników wypoczynku.

Czuwaj,
wakacje przed nami. Najwyższy czas trochę się podszkolić dlatego zapraszam pełnoletnie osoby, uczniów szkół średnich lub tych którzy maturę już zdali do wzięcia udziału w poniższych kursach.Ci którzy są w trakcie nauki w szkole średniej będą mogli posługiwać się zaświadczeniem ukończenia kursów dopiero po ukończeniu szkoły średniej ( nie dotyczy kursu kierowników wycieczek)

Więcej

Terminarz spotkań Kapituły Krzyża „Za Zasługi dla ZHP”

Kapituła Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” ustaliła terminy spotkań do końca roku 2016.

Posiedzenia odbędą się – 23 czerwca, 22 września i 24 listopada 2016 r.

Bardzo prosimy o przesyłanie prawidłowo wypełnionych wniosków, z podpisem i pieczątką komendanta chorągwi, na tyle wcześniej, aby Poczta Polska zdążyła je dostarczyć przed terminem posiedzeń.