Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

Kurs kierowników wycieczek, wychowawców kolonijnych oraz kierowników wypoczynku.

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Czuwaj,
wakacje przed nami. Najwyższy czas trochę się podszkolić dlatego zapraszam pełnoletnie osoby, uczniów szkół średnich lub tych którzy maturę już zdali do wzięcia udziału w poniższych kursach.Ci którzy są w trakcie nauki w szkole średniej będą mogli posługiwać się zaświadczeniem ukończenia kursów dopiero po ukończeniu szkoły średniej ( nie dotyczy kursu kierowników wycieczek)

KURSY:
– kierowników wycieczek ( polecane dla wszystkich drużynowych, przybocznych, opiekunów biwaków)
Kurs jest ten wymagany , aby móc organizować biwaki.
Termin: 19.06.2016 r. w lokalu Komendy Hufca (Bytom, ul. Kolejowa 6/11), koszt 30 zł (cena dla instruktorów hufca) 60 zł (cena dla pozostałych osób)

–  wychowawców kolonijnych,
Termin:10-12.06.2016 r w Kokotku (Baza Harcerska Hufca Bytom) oraz 18.06.2016 r w lokalu Komendy Hufca (Bytom, ul. Kolejowa 6/11), koszt 100 zł (cena dla instruktorów hufca) 130 (cena dla pozostałych osób) plus 30 zł za pobyt na naszej bazie

– kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży (dla osób, które ukończyły kurs wychowawców)
Termin:18.06.2016 r w lokalu Komendy Hufca (Bytom, ul. Kolejowa 6/11), koszt 80 zł (cena dla instruktorów hufca) 110 zł (cena dla pozostałych osób)

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 czerwca na adres e-mail hufca: hufiec@bytom.zhp.pl lub bezpośrednio u phm. Aleksandry Simon: szromekola@o2.pl
W płaty na kurs przyjmowane są na konto hufca. Wszystkie dane można znaleźć w zakładce „Kontakt” na stronie Hufca.