Daily Archives: 01/06/2016

Odeszła na wieczną wartę hm. Beata Król

Druhny i Druhowie,

Dziś odeszła od nas na wieczną wartę hm. Beata Król. Zasłużona, długoletnia instruktorka naszego Hufca. Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpiła w 1968 roku. Początek jej harcerskiej drogi przypadł na IV LO im. H. Sienkiewicza. Pełniła tam między innymi funkcje zastępowej i przybocznej. Zobowiązanie instruktorskie złożyła w 1974 roku. Po rozpoczęciu studiów we Wrocławiu zaangażowała się w działalność tamtejszego kręgu akademickiego. Po powrocie łączyła pracę zawodową z pasją harcerską. Więcej