Daily Archives: 22/07/2016

Zatrzymaj się o 17.00

Druhny i Druhowie!

Serdecznie zapraszamy środowiska harcerskie Śląskiej Chorągwi ZHP do uczczenia kolejnej rocznicy Godziny „W”.

Niech 1 sierpnia 2016 roku, o godzinie 17:00, w każdym harcerskim zakątku zostanie oddana cześć Powstańcom Warszawskim.

Więcej