Daily Archives: 25/07/2016

Zaproszenie na rozmowy o #czystepowietrze w Katowicach

W imieniu Fundacji Napraw Sobie Miasto, Katowickiego Alarmu Smogowego oraz StowarzyszeniaAktywności Obywatelskiej BONA FIDES, serdecznie zapraszam do udziału w rozmowach o czystym powietrzu w Katowicach, które odbędą się: 31 lipca br. godz. 10.30 na Przystanku Śniadanie w Parku Powstańców Śląskich oraz 25 sierpnia br. godz. 17.00 w Drzwiach Zwanych Koniem przy ul. Warszawskiej 37.

Do udziału zostali zaproszeni: Prezydent Miasta Katowice, Komendant Straży Miejskiej w Katowicach, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Polski Alarm Smogowy, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przedstawiciel Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.  Więcej

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 96 z dnia 19 lipca 2016r.

Nawiązując do Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów Nr 96 z dnia 19 lipca br. zwracam się do wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży o zachowanie wzmożonej czujności w miejscu organizacji wypoczynku. W przypadku zaobserwowania, zauważenia oznak nietypowej działalności (podejrzane zachowanie osób, porzucone paczki, przedmioty itp.) proszę o natychmiastowe zawiadomienie Policji.

Warmińsko-Mazurski

Kurator Oświaty