Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 96 z dnia 19 lipca 2016r.

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Nawiązując do Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów Nr 96 z dnia 19 lipca br. zwracam się do wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży o zachowanie wzmożonej czujności w miejscu organizacji wypoczynku. W przypadku zaobserwowania, zauważenia oznak nietypowej działalności (podejrzane zachowanie osób, porzucone paczki, przedmioty itp.) proszę o natychmiastowe zawiadomienie Policji.

Warmińsko-Mazurski

Kurator Oświaty