Monthly Archives: Lipiec 2016

Budżet Obywatelski Katowice 2017

Do Budżetu Obywatelskiego w Katowicach na rok 2017 został zgłoszony projekt Anny Kopki.

Celem zadania jest budowa nowoczesnej i bezpiecznej stanicy harcerskiej dla 10 Drużyny Harcerskiej nad Stawem Morawa w Katowicach – Szopienicach. Pomóżmy harcerzom zmieniać Świat, dając młodym ludziom alternatywę i bezpieczną przystań. Nasza Stanica – nasz drugi dom. 10 Drużyna Harcerska – Szopienice – Kreatywna Strona Katowic.

Projekt jest w fazie weryfikacji merytorycznej.

Szczegóły znajdziecie pod tym LINKIEM.

Zaproszenie na rozmowy o #czystepowietrze w Katowicach

W imieniu Fundacji Napraw Sobie Miasto, Katowickiego Alarmu Smogowego oraz StowarzyszeniaAktywności Obywatelskiej BONA FIDES, serdecznie zapraszam do udziału w rozmowach o czystym powietrzu w Katowicach, które odbędą się: 31 lipca br. godz. 10.30 na Przystanku Śniadanie w Parku Powstańców Śląskich oraz 25 sierpnia br. godz. 17.00 w Drzwiach Zwanych Koniem przy ul. Warszawskiej 37.

Do udziału zostali zaproszeni: Prezydent Miasta Katowice, Komendant Straży Miejskiej w Katowicach, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Polski Alarm Smogowy, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przedstawiciel Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.  Więcej

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 96 z dnia 19 lipca 2016r.

Nawiązując do Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów Nr 96 z dnia 19 lipca br. zwracam się do wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży o zachowanie wzmożonej czujności w miejscu organizacji wypoczynku. W przypadku zaobserwowania, zauważenia oznak nietypowej działalności (podejrzane zachowanie osób, porzucone paczki, przedmioty itp.) proszę o natychmiastowe zawiadomienie Policji.

Warmińsko-Mazurski

Kurator Oświaty

Zatrzymaj się o 17.00

Druhny i Druhowie!

Serdecznie zapraszamy środowiska harcerskie Śląskiej Chorągwi ZHP do uczczenia kolejnej rocznicy Godziny „W”.

Niech 1 sierpnia 2016 roku, o godzinie 17:00, w każdym harcerskim zakątku zostanie oddana cześć Powstańcom Warszawskim.

Więcej