Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Kolejne wizyty studyjne

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Harcerska Akcja Letnia w pełni, obozy trwają a członkowie Rady Przyjaciół Harcerstwa oraz Komenda naszej Chorągwi nie próżnują.

W dniu 09.08 odbyły się kolejne wizyty studyjne.

Tym razem odwiedzane były trzy bazy:

– Ośrodek Obozowy Hufca ZHP Ziemi Wodzisławskiej w Ustroniu- Lipowcu,
– Ośrodek Obozowy Hufca ZHP Katowice w Jaworzu- Nałężu,
– Ośrodek Obozowy Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Wapienicy.

W wizytach udział wzięli:

– Grzegorz Wolnik – Przewodniczący Sejmiku Śląskiego,
– Aleksandra Wentkowska – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich,
– Erwin Jaworudzki – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
– hm. Czesław Surma – Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego “Czuwaj”,
– hm. Jan Piechaczek – Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej,
– hm. Andrzej Lichota – Skarbnik Chorągwi
– hm. Anna Peterko – Komendant Chorągwi.

 

image4    image1
image5    image3