Monthly Archives: Październik 2016

Apel przy grobie hm. Józefy Kantorówny

W sobotę 29.10.2016r. hm. Tomasz Huk uczestniczył, w imieniu Komendantki Chorągwi Śląskiej hm. Anny Peterko, w uroczystości upamiętniającej hm. Józefę Kantor. Apel na szopienickim cmentarzu zorganizowała 10 HDŻ z Hufca Katowice. W uroczystości wziął również udział były komendant nieistniejącego już Hufca Katowice-Szopienice – hm. Eugeniusz Mientus, który wspominał postać druhny Józefiny Kantorówny  – nauczycieli, instruktorki Hufca Katowice-Szopienice oraz drużynowej Tajnej Drużyny Starszych Harcerek „Mury” w obozie koncentracyjnym Ravensbrück.

Konferencja Harcmistrzowska „Służba”

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Harcmistrzowską „Służba”, która odbędzie się w dniach 19-20.11.2016 r. w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie.

Konferencja przeznaczona jest dla harcmistrzów oraz podharcmistrzów z otwartą próbą na stopień harcmistrza.

Więcej szczegółów w załącznikach.

Założenia organizacyjne – pobierz

Formularz zgłoszeniowy –  pobierz

Regulamin konferencji – pobierz

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: biuro@slaska.zhp.pl

 

ZAPRASZAMY!

1000 Girls, 1000 Futures – dla dziewcząt, które myślą o przyszłości

Zapraszamy dziewczęta – harcerki, wędrowniczki, młode instruktorki w wieku 13-19 lat, które są uczennicami szkół średnich, porozumiewają się po angielsku i interesują się naukami ścisłymi do udziału w programie Nowojorskiej Akademii Nauk „1000 Girls, 1000 Futures”. Udział członkiń Związku Harcerstwa Polskiego w programie jest możliwy dzięki współpracy ZHP z Girl Scouts of the USA.

Zgłoszenia należy przesyłać online do poniedziałku 31 października (23:59).

Celem programu 1000 Girls, 1000 Futures jest zmierzenie się z jednym z największych wyzwań współczesnego świata, jakim jest utrzymanie kobiet w obszarze STEM. Więcej

Nowy projekt Muzeum Harcerstwa

Dzięki pozyskaniu funduszy pozostających w dyspozycji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, w ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, zespół wolontariuszy i współpracowników Muzeum Harcerstwa przygotował „Przewodnik po zespole akt 1911–1939 oraz Zespole wspomnień i historii lokalnych”.

Pracę trwającą kilka miesięcy rozpoczęto od zewidencjonowania i opracowania wytypowanych zbiorów, a następnie utworzono dla nich inwentarze elektroniczne w systemie muzealnym MONA. To na ich podstawie przygotowano „Przewodnik” zawierający m.in. charakterystykę obu zbiorów oraz spis poszczególnych, wyodrębnionych tematycznie zagadnień. W opisie jednostek uwzględniono ich sygnaturę, tytuł oraz datację. Więcej