Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

25 października– Święto ISGF: Międzynarodowy Dzień Przyjaźni– Fellowship Day

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-
Nieubłagany bieg czasu zmieniał zauroczonych skautingiem młodych ludzi w coraz bardziej dojrzałych, według różnych norm państwowych , dorosłych osobników, którzy nie chcieli rozstawać się z pięknymi zasadami , a życie nie zawsze pozwalało na aktywny udział w organizacji skautowej. Zwłaszcza, że twórca skautingu Robert Baden-Powell sformułował hasło : „Gdy raz skautem – skautem na zawsze” („Once a scout – always a scout”). Po I wojnie światowej , w różnych krajach, ci byli, lub tylko „dorośli” ,  skauci, zwani „oldscautami”, w różny sposób radzili sobie , tworząc różnorodne związki przyjaciół, organizacyjne, poskautowe, jak np. w Polsce „Koła Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość” ( 1936, po Zlocie 25-lecia w Spale ) .

Po II wojnie światowej, już od 1946 r. oldskauci zaczęli myśleć o powołaniu trzeciej, swojej międzynarodowej organizacji skautowej, jak powstałe, z udziałem ZHP w latach 20. XX wieku  WOSM ( World Organization of the Scout Movement – męska, jako centrala ogólnoskautowa) i WAGGGS (żeńska). Nota bene: do tych organizacji wróciliśmy z trudem po Zjeździe Bydgoskim (1990) dopiero w 1996 roku.   W 1953 roku, czyli w czasie gdy, praktycznie, władze reżimowe w Polsce zlikwidowały ZHP, a od wojny skutecznie izolowały od światowego skautingu,  oldskauci z 12 krajów Europy spotkali się kolejny raz, tym razem w szwajcarskiej Lucernie i  25 października powołali International Scout and Guide Fellowship ( ISGF – nazwa obecna od 1996 r. , pierwotnie IFOFSAG – International Fellowship Of Former Scout And Guides ) z siedzibą władz w stolicy Belgii Brukseli.    W 1965 roku na Walnym Zgromadzeniu ISGF w Brukseli ustalono 25 października DNIEM PRZYJAŻNI ; każdy krąg oldskautów ( seniorów ) powinien w dniach 24/25 października organizować jakąś formę Dnia Przyjaźni, nawiązując do rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych ( ONZ – 24 października )  i utworzenia Międzynarodowego Bractwa Skautów Dorosłych ( ISGF – 25 października ).
Zgoda Komitetu Światowego ISGF na przyjęcie ZHP do swego grona zapadła w 1998 roku , a Światowa Konferencja ISGF w Delhi ( Indie ) podjęła decyzję 23 lutego 1999 roku .                                                                                    
                                                                                 
Przypomniał : hm. Krzysztof Witkowski
Z OKAZJI TEGO ŚWIĘTA, CAŁA KOMENDA CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ ZHP, SKŁADA SERDECZNE ŻYCZENIE WSZYSTKIM ZUCHOM, HARCERZOM, HARCERZOM STARSZYM, WĘDROWNIKOM, INSTRUKTOROM, SENIOROM A TAKŻE NASZYM PRZYJACIOŁOM!