Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

Konferencja Instruktorska „W kręgu Rady”

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Druhny i Druhowie!

Zapraszamy na kolejną konferencję instruktorską „W kręgu Rady” organizowaną przez Radę Naczelną ZHP. Tym razem chcemy spróbować odpowiedzieć na pytanie „Jak zmienić finansowanie ZHP?” w kontekście toczącej się dyskusji i pracami nad zmianami w wysokości składek członkowskich i ich alokacji, likwidacją opłat wewnętrznych, wzmocnieniem ekonomicznym hufców i chorągwi oraz ogólnymi zasadami finansowania władz ZHP.

Chcemy w jak największym gronie omówić proponowane modele, rozważyć ich dobre i złe strony, a także wypracować wnioski, które będą przyczynkiem do finalnej dyskusji i decyzji Rady Naczelnej ZHP.
Spotkajmy się w kręgu Rady i debatujmy o naszych ekonomicznych fundamentach!

Termin: 13 listopada 2016 r. w godz. 10-16
Miejsce: Chorzów, Harcerski Hotel Skaut
Koszt: 15 zł
Konto do wpłat: 06 1050 1243 100000 100000 2921, tytuł przelewu: konferencja „W kręgu Rady”

Ramowy program:
10:00 – 11:30 rozpoczęcie konferencji i referaty wprowadzające
11:30 – 13:30 dyskusje panelowe
13:30 – 14:00 obiad
14:00 – 16:00 plenarna dyskusja z prezentacją wniosków z prac grup panelowych Termin zgłoszeń: 6 listopada 2016r.

Zgłoszenia poprzez FORMULARZ