Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

Apel przy grobie hm. Józefy Kantorówny

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

W sobotę 29.10.2016r. hm. Tomasz Huk uczestniczył, w imieniu Komendantki Chorągwi Śląskiej hm. Anny Peterko, w uroczystości upamiętniającej hm. Józefę Kantor. Apel na szopienickim cmentarzu zorganizowała 10 HDŻ z Hufca Katowice. W uroczystości wziął również udział były komendant nieistniejącego już Hufca Katowice-Szopienice – hm. Eugeniusz Mientus, który wspominał postać druhny Józefiny Kantorówny  – nauczycieli, instruktorki Hufca Katowice-Szopienice oraz drużynowej Tajnej Drużyny Starszych Harcerek „Mury” w obozie koncentracyjnym Ravensbrück.