Monthly Archives: Październik 2016

25 października– Święto ISGF: Międzynarodowy Dzień Przyjaźni– Fellowship Day

Nieubłagany bieg czasu zmieniał zauroczonych skautingiem młodych ludzi w coraz bardziej dojrzałych, według różnych norm państwowych , dorosłych osobników, którzy nie chcieli rozstawać się z pięknymi zasadami , a życie nie zawsze pozwalało na aktywny udział w organizacji skautowej. Zwłaszcza, że twórca skautingu Robert Baden-Powell sformułował hasło : „Gdy raz skautem – skautem na zawsze” („Once a scout – always a scout”). Po I wojnie światowej , w różnych krajach, ci byli, lub tylko „dorośli” ,  skauci, zwani „oldscautami”, w różny sposób radzili sobie , tworząc różnorodne związki przyjaciół, organizacyjne, poskautowe, jak np. w Polsce „Koła Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość” ( 1936, po Zlocie 25-lecia w Spale ) .

Więcej

Konferencja Instruktorska „W kręgu Rady”

Druhny i Druhowie!

Zapraszamy na kolejną konferencję instruktorską „W kręgu Rady” organizowaną przez Radę Naczelną ZHP. Tym razem chcemy spróbować odpowiedzieć na pytanie „Jak zmienić finansowanie ZHP?” w kontekście toczącej się dyskusji i pracami nad zmianami w wysokości składek członkowskich i ich alokacji, likwidacją opłat wewnętrznych, wzmocnieniem ekonomicznym hufców i chorągwi oraz ogólnymi zasadami finansowania władz ZHP.

Więcej

Śląsk podbija Warszawę

21 października czteroosobowa reprezentacja Śląskiej Chorągwi ZHP zameldowała się w Głównej Kwaterze ZHP. Przedstawiciele chorągwi uczestniczyli w „Akademii Młodych Rzeczników”, organizowanej przez Wydział Promocji i Komunikacji GK ZHP – merytorycznie odpowiedzialna była za nią rzeczniczka ZHP hm. Monika Kubacka. Szefowa Wydziału Komunikacji i Promocji przygotowała na szkolenie wyjątkowe zajęcia. Jak sama mówi: „Pozwalamy każdemu kreować swoją osobistą drogę, nasza metoda wychowawcza skłania do poszukiwania nowych wyzwań! Tym bardziej jestem dumna z uczestników ostatniej edycji Akademii – to oni opowiedzą historię”.

Więcej