Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Nabór patroli na zlot skautowy w Kuwejcie

 • Rozmiar czcionki
 • A+ A-

Główna Kwatera ZHP ogłasza nabór 5-osobowych patroli męskich na obóz skautowy w Kuwejcie w styczniu 2017 roku.

Nazwa przedsięwzięcia: 70. Obóz Skautowy w Kuwejcie

Organizator: Kuwait Boy Scout Association (Kuwejcki Związek Skautów) i Ministerstwo Edukacji Kuwejtu

Daty: 19-26 stycznia 2017, przylot uczestników w środę 18.01, wylot w piątek 27.01

Miejsce: rejon Al Kabd, południowych Kuwejt

Skład patrolu: 4 harcerzy w wieku 13-17 lat wraz z opiekunem-instruktorem w stopniu minimum podharcmistrza (wszystkie osoby płci męskiej). Preferowany wiek opiekuna: 25-35 lat.

Członkowie patrolu powinni porozumiewać się w języku angielskim, w przypadku opiekuna znajomość angielskiego powinna być na poziomie bardzo dobrym.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w namiotach, wszystkie posiłki, transport z lotniska na teren obozu i z powrotem, udział w zajęciach zlotowych.

Organizatorzy nie pobierają wpisowego na zlot.

Koszty ubezpieczenia KL, NNW, OC na czas przedsięwzięcia łącznie z podróżą pokrywa Główna Kwatera ZHP.

Obowiązki patrolu:

 • godne i aktywne reprezentowanie Polski i Związku Harcerstwa Polskiego, w tym posiadanie nienagannego umundurowania, zabranie na zlot materiałów reklamujących Polskę i harcerstwo (np. własną drużynę , hufiec, region), zabranie 4 flag narodowych o rozmiarach 120×60 cm;
 • opłacenie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej (DSCZ) w wysokości 500 złotych od osoby na pokrycie części kosztów podroży lotniczej; bilety zostaną zarezerwowane i zakupione przez GK ZHP;
 • pokrycie kosztów dojazdu z domu na lotnisko w Warszawie i z powrotem;
 • uczestnicy muszą posiadać ważne paszporty w momencie przesyłania zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

 • nazwa jednostki organizacyjnej ZHP zgłaszającej patrol (drużyna, hufiec),
 • stopień, imię, nazwisko i wiek opiekuna (minimum stopień phm., preferowany wiek 25-35 lat),
 • imiona, nazwiska i daty urodzenia członków parolu (4 osoby w wieku 13-17 lat),
 • w przypadku trudności ze zgłoszeniem pełnego patrolu można zgłosić patrol 4-osobowy (3+1),
 • można zaproponować osobę rezerwową,
 • dane kontaktowe: adres email i numer telefonu opiekuna patrolu,
 • krótki opis doświadczenia opiekuna we współpracy międzynarodowej ZHP,
 • krótkie uzasadnienie chęci udziału patrolu w obozie.

Mile widziane, choć nieobowiązkowe, będzie zdjęcie umundurowanego patrolu w pełnym składzie w formacie jpg dołączone do zgłoszenia.

Zgłoszenie zawierające ww. elementy należy przesłać na adres Wydziału Zagranicznego wza@zhp.pl do dnia 26 grudnia godzina 23:59.

W trakcie rekrutacji będziemy się kontaktować z opiekunem patrolu, komendantem hufca i pełnomocnikiem KCh ds. zagranicznych. W przypadku dużej liczby zgłoszeń skontaktujemy się z wybranymi patrolami. Na zlot pojedzie jeden patrol.

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska

kierownik WZA

601 888 817