Monthly Archives: Grudzień 2016

Plebiscyt „Niezwyczajni 2016”

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 166/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie
Plebiscytu ZHP „Niezwyczajni 2016”

1. Główna Kwatera ZHP działając na podstawie §70 ust. 3 pkt 17) Statutu ZHP ogłasza Plebiscyt ZHP „Niezwyczajni 2016” oraz zatwierdza jego Regulamin, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Naczelnik
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Małgorzata Sinica

Uchwała do pobrania TUTAJ
Regulamin Plebiscytu do pobrania TUTAJ