Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

DWIE KONFERENCJE „JAKI ZHP? WYJDŹMY OD CELU” – WARSZAWA I POZNAŃ

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Dwie takie same konferencje harcmistrzowskie “Jaki ZHP? Wyjdźmy od celu” dla wszystkich instruktorów ZHP organizowane przez Radę Naczelną ZHP przy współpracy z Komendami Chorągwi Stołecznej i Wielkopolskiej.

Jakiej organizacji chcemy? Wychowawcza to znaczy jaka – jak przebudować organizację aby służyła zuchom i harcerzom? Jaką rolę w zarządzaniu nią mają pełnić wartości i struktura?

Warszawa: 21 stycznia 2017 godz. 10.00 – 17.00
Poznań: 18 lutego 2017 godz. 10.00-17.00

GRUPY DYSKUSYJNE:

1. Strategiczne decyzje – wodzowsko czy kolegialne, kierowanie czy przewodzenie?
2. Strategiczne decyzje – wspólnota czy struktura, zarządzanie zespołem czy firmą?
3. Strategiczne decyzje – wychowanie i gospodarka razem czy osobno?
4. Kadra – jak optymalnie zagospodarować jej potencjał do realizacji celów?
5. Zarządzanie organizacjami pozarządowymi – jak zarządzać wartościami?

Wyniki naszej dyskusji przekażemy delegatom za Zjazd Nadzwyczajny i do komisji statutowej.

Czas zdecydować, jak ma wyglądać nasza organizacja na najbliższe kilkanaście lat. W tej dyskusji nie może Ciebie zabraknąć, to przecież -Twój Związek Harcerstwa Polskiego. Przyjedź i bądź ambasadorem tej ważnej rozmowy w swoim środowisku instruktorskim – razem z nami zachęcaj do udziału w tej dyskusji w naszym instruktorskim kręgu i w grupie instruktorów z Twojego hufca przyjedźcie do Warszawy lub Poznania.

ZGŁOŚ SIĘ DZIŚ! ~> KLIK

SZCZEGÓŁY ~> KLIK

Czuwaj!
hm. Jolanta Kreczmańska
wiceprzewodnicząca ZHP
komendantka konferencji