Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

Zakończył się kurs podharcmistrzowski „Przestrzeń”

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

29.06.2017r. zakończył się kurs podharcmistrzowski „Przestrzeń”. W trakcie obrzędowego ogniska (28.06.2017) na terenie HOW „Pająk”, na którym obecni byli: Komendantka Chorągwi Śląskiej hm. Anna  Peterko, Przewodniczący Rady Chorągwi hm. Bronisław Kwiatoń, członkowie komendy chorągwi phm. Anna Miernik, phm. Janusz Karaś oraz Komendant Hufca Częstochowa phm. Wojciech Śliwowski,  wręczone zostały dyplomy ukończenia kursu.

Uczestnikom kursu wręczone zostały również absolwentki Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Śląskiej „ISKRA”. Kurs ukończyli: Piotr Szwedziński (Chorągiew Śląska), Paulina Kwiatoń (Chorągiew Śląska), Marzena Pietrasik (Chorągiew Łódzka), Beata Nowińska  (Chorągiew Śląska), Mikołaj Piórko (Chorągiew Śląska), Marta Piekarska (Chorągiew Śląska), Anna Fajst (Chorągiew Łódzka), Iwona Legencka (Chorągiew Śląska), Elżbieta Płonka (Chorągiew Krakowska), Michał Kowalski (Chorągiew Wielkopolska).

Wszystkim absolwentom w imieniu swoim, Komendantki Chorągwi Anny Peterko, Przewodniczącego Rady Chorągwi Bronisława Kwiatonia serdecznie gratuluję.

W sposób szczególny dziękuję za pomoc w organizacji kursu druhnie Magdalenie Górnej-Prudel oraz druhnie Paulinie Kutak.

Kurs kończymy sentencją Paulo Coelho „To możli­wość spełnienia marzeń spra­wia, że życie jest tak fascynujące”.

Czuwaj

Tomasz Huk

Komendant Szkoły Instruktorskiej

Chorągwi Śląskiej