Monthly Archives: Sierpień 2017

„Lata wspomnienie” spotkanie namiestników i członków Namiestnictw Zuchowych

Referat Zuchowy Chorągwi Śląskiej ZHP zaprasza namiestników zuchowych i członków Namiestnictw Zuchowych Hufców na powakacyjne spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 8 września 2017 roku w godz. 17.30-19.30 w siedzibie Hufca ZHP im. Obrońców Chorzowa w Chorzowie.
Strój obowiązujący – „lata wspomnienie”, swobodny, nawiązujący do letniego wypoczynku.
Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu na adres e-mail: zuchowy@slaska.zhp.pl, do dnia 6 września 2017 roku.

Czuj! Czuwaj!
Referat Zuchowy Chorągwi Śląskiej ZHP