Daily Archives: 27/10/2017

Amerykański Camp Staff Program – nabór kadry na obozy 2018

Zapraszamy do udziału w amerykańskim programie International Camp Staff Program. Program adresowany jest do członków organizacji skautowych, młodych kobiet i mężczyzn w wieku 18-30 lat, bardzo dobrze władających językiem angielskim.

Termin przesłania kompletu dokumentów do Głównej Kwatery ZHP to 25 stycznia 2018 r. Jednak najpierw do 15 stycznia należy dostarczyć na adres wza@zhp.pl skan wypełnionego formularza (ICSP Counselor App) wraz z referencjami i „statement” do konsultacji.

Więcej

Prowadzenie zajęć na zlocie Roverway 2018 w Holandii

Do 30 października można wziąć udział w naborze kadry prowadzącej zajęcia na zlocie Roverway 2018 w Holandii. Link do zgłoszenia online znajduje się w załączonym materiale. Wraz ze zgłoszeniem konieczna jest rekomendacja/zgoda Komisarki zagranicznej ZHP (prosimy przewidzieć dodatkowy dzień na jej uzyskanie).
Oferta jest adresowana do wszystkich członków ZHP, którzy
  • w dniu 1 stycznia 2018 roku będą pełnoletni,
  • posługują się językiem angielskim (znajomość innych języków, np. francuskiego, niderlandzkiego, hiszpańskiego jest mile widziana, ale angielski jest obowiązkowy),
  • posiadają doświadczenie w pracy z wędrownikami na dowolnym szczeblu organizacji,
  • potrafią dostosować zajęcia do odbiorców w wieku 16-22 lata,
  • nie pełnią żadnej funkcji na zlocie Roverway.

Więcej