Monthly Archives: Październik 2017

22 września wszedł w życie Statut ZHP znowelizowany na 39. Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP

Dnia 22 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonując wpisu do KRS zakończył proces rejestracji uchwalonych na 39. Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP zmian w Statucie ZHP.

Tekst jednolity obowiązującego od 22 września 2017 r. Statutu ZHP opublikowany został w serwisie dokumenty.zhp.pl pod adresem: https://dokumenty.zhp.pl/statut-zhp-tekst-jednolity-statutu-zhp-uwzglednieniem-zmian-wprowadzonych-xxxix-zjazd-nadzwyczajny-zhp/

Zapraszamy na wystawę “Emancypantki czy siłaczki? Polskie harcerki w latach 1911-1949”

Od 22 września do 12 października 2017 r. na Placu Zamkowym przy kościele św. Anny oglądać można wystawę pt. „EMANCYPANTKI CZY SIŁACZKI. Polskie harcerki w latach 1911-1949”. Wystawa przygotowana przez Fundację Harcerek i Muzeum Harcerstwa w Warszawie upamiętnia Organizację Harcerek Związku Harcerstwa Polskiego.

Bohaterkami wystawy są harcerki i ich służba dla innych – to, co stanowiło sens i specyfikę harcerstwa żeńskiego w tych czasach. Unikalne zdjęcia pokazują różnorodną aktywność harcerek i nadają wystawie autentyczność.

Tradycje harcerskiego ruchu żeńskiego sięgają początków XX w., jego liczne osiągnięcia wychowawcze i społeczne m.in. opisywała w swych książkach harcmistrzyni Anna Zawadzka. Fundacja Harcerek przyjęła za swoją misję dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o harcerkach–instruktorkach, które tworzyły harcerstwo żeńskie. Dzięki zgromadzonych w Muzeum Harcerstwa materiałom historycznym możliwe było stworzenie tej wartościowej wystawy. Więcej