Daily Archives: 10/12/2017

Reprezentacji Chorągwi Śląskiej we władzach centralnych na nową kadencję 2018-2021

Naszą Chorągiew we władzach centralnych reprezentować będą:
 
Rada Naczelna – członkowie rady:
hm. Magdalena Górna-Prudel
hm.Mariusz Maciów
hm. Adam Malarz
 
Naczelny Sąd Harcerski:
hm. Tomasz Rawski – członek sądu
 
Centralna Komisja Rewizyjna:
hm. Anna Piekarz – wiceprzewodnicząca
 
Gratulujemy druhnom i druhom wyboru i życzymy wytrwałości w pełnieniu ich niełatwych funkcji.