Monthly Archives: Grudzień 2017

Jubileuszowy koncert 50-lecia SŁONECZNYCH!

Długo oczekiwane jubileuszowe koncerty 50-lecia Harcerskiego Zespołu Artystycznego SŁONECZNI im. hm. Edwarda Sośnierza Śląskiej Chorągwi ZHP odbędą się już 9 i 10 grudnia. Oba będą miały miejsce w sali teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach.

To niezwykłe wydarzenie będzie swego rodzaju podziękowaniem dla druha harcmistrza Edwarda Sośnierza – założyciela SŁONECZNYCH, który dwa lata temu odszedł na „wieczną wartę”. Aktualni i byli członkowie zespołu, wspólnie przygotowali ten jubileusz chcąc oddać hołd druhowi Sośnierzowi za jego ponad 50-letnią pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Jako że przez te pół wieku istnienia zespołu tańczyło i śpiewało w nim blisko 1000 osób, odbędą się aż dwa koncerty tak, by wszyscy sympatycy SŁONECZNYCH mogli poznać lub przypomnieć sobie historię zespołu. Więcej

List od ks. hm. Piotra Larysza, Kapelana Chorągwi Śląskiej

„W Tobie jest światło…”
Drogie Druhny i Druhowie,

Po raz XXVII w Polsce towarzyszy nam idea przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Co roku jesteśmy w wielu ciekawych miejscach, podejmujemy przy tym trud organizacji spotkań, aby sobie i innym pokazać, że tak naprawdę chcemy świecić przykładem dla siebie i drugich, a jednocześnie powiedzieć sobie, że światło z groty Bożego Narodzenia, które przekazujemy jest również w nas samych, bo Bóg jest blisko nas.

 

Cały list TUTAJ

Po raz siódmy szukamy niezwyczajnych instruktorów

Każdego dnia blisko 12 000 instruktorów – wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego, z zaangażowaniem wychowuje najmłodsze pokolenie Polaków w zgodzie z ideałami płynącymi z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Zgłoś swojego bohatera do plebiscytu instruktorskiego Niezwyczajni 2017!

Kandydatem w plebiscycie może być każdy instruktor ZHP oraz osoba pełniąca funkcję instruktorską. Do plebiscytu zgłaszane są osiągnięcia i wydarzenia, które miały miejsce w 2017 roku. Kandydatów do plebiscytu mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, pojedynczy harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i sympatycy harcerstwa. Kandydata zgłasza się poprzez ankietę aplikacyjną.  Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 31 grudnia 2017 r. do godziny 23:59.

Więcej