Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Konsultacje systemu metodycznego

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Spotkajmy się w instruktorskim gronie 28 lutego br. o godz. 17:30 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie (w mundurach) i porozmawiajmy o tym, jak my wyobrażamy sobie zmiany w systemie metodycznym. Wszystkich chętnych do udziału w konsultacjach zapraszamy do zgłoszenie swojego udziału za pomocą  formularza zgłoszeniowego. do dnia 27 lutego 2018r.

20 grudnia 2017 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej na swoim posiedzeniu przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Harcerstwa, podkreślając tym samym uznanie zasług polskiego harcerstwa oraz przyszłej jego roli w wychowaniu młodego pokolenia. To dla nas ogromny zaszczyt ale i zarazem ogromne zobowiązanie do tego, by nasza praca wychowawcza nadal była na bardzo wysokim poziomie. Nie możemy spocząć na laurach, zadufani w przekonaniu, że to co wypracowały kolejne pokolenia harcerskich instruktorów, nie wymaga już poprawy, ewaluacji, dostosowania do realiów dnia dzisiejszego.

Wzmocnienia działalności metodycznej gromad i drużyn oraz ewentualne zmiany w systemie metodycznym ZHP, to jedno z priorytetów naszych dzisiejszych działań, to również zadanie, które przed nami postawił XL Zjazd ZHP w Uchwale nr 11 w sprawie Harcerskiego Systemu Wychowawczego.

Nad kwestią zmian w systemie metodycznym ZHP pochyliła się już Rada Naczelna w ubiegłej kadencji, która przyjęła Uchwałę nr 65/XXXVIII w sprawie wpływu skutków reformy edukacji na system metodyczny ZHP. W treści tej Uchwały Rada Naczelna zaproponowała do konsultacji propozycję dwóch modeli funkcjonowania organizacyjnego i metodycznego organizacji. Opis omawianych modeli znajdziecie w załączonym pliku. W zaproponowanych rozwiązaniach przyjęto jako podstawę ogólne założenie, że grupa metodyczna powinna być przede wszystkim przyporządkowana do poziomu rozwoju psychofizycznego i odzwierciedlać rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.

Radzie Naczelnej ZHP zależy nam na tym, by przed podjęciem dalszych decyzji co do planowanych zmian, usłyszeć głos jak największej liczby środowisk, jak największego grona instruktorów, a w szczególności podharcmistrzów i harcmistrzów, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu gromady/drużyny. Każde zdanie, każda opinia jest ważna. Nie może w tej dyskusji zabraknąć stanowiska naszego środowiska. Stąd nasze zaproszenie do wspólnej dyskusji na ten temat.

Serdecznie zapraszamy !

Propozycje zmian – metodyki