Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Odznaka z okazji 100 lecia ZHP oraz odzyskania Niepodległości

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Druhny i Druhowie!

Jak zapewne wiecie rok 2018 jest rokiem 100 – lecia ZHP oraz Odzyskania Niepodległości.

Z tej okazji Komenda Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 przygotowała okolicznościową odznakę pamiątkową, którą będzie można zdobyć wykonując zadania wyłącznie w okresie od 11 listopada 2017 roku do 11 listopada 2018 roku.

Te wykonane od 11 listopada 2017 r. do dnia dzisiejszego, o ile będą udokumentowane i spełnią wymogi regulaminu, oczywiście Kapituła zaliczy 🙂

Unikalność tej odznaki będzie polegała na tym, że nigdy więcej nie będzie można jej zdobyć.

Na odznace znajdują się Krzyż Harcerski z Okresu Walk o Niepodległość nadawany harcerzom, którzy brali udział w walkach lub przyczynili się do odzyskania i umacniania niepodległości w latach 1908 – 1921 oraz odznaka I Brygady Legionów. Odznaka metalowa, na wkręt – typu znanej Wam ze Zlotu w Palmirach, czy innych rajdów PTTK.

 

 

Cena odznaki to tylko 9 zł wraz z legitymacją.

Zachęcam Was i liczę na duży udział w zdobywaniu odznaki.

Odznakę można zdobywać samodzielnie, z zastępem, drużyną, szczepem lub dowolnie dobraną grupą harcerzy.

Odznakę mogą zdobywać zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy.

Jest ona dla wszystkich członków ZHP, którzy chcą mieć tą wyjątkową pamiątkę i podejmą wyzwanie !!!

Regulamin_odznaki_100_lat ZHP_i_Niepodleglosci

Skład Kapituły Odznaki:

– phm. Mariusz Ziółkowski – Przewodniczący Kapituły

– phm. Jan Marcinkowski – z-ca Przewodniczącego Kapituły

– pwd. Magdalena Bardoni – Sekretarz Kapituły

– pwd. Agnieszka Janiszewska – Członek Kapituły

– pwd. Piotr Graff – Członek Kapituły

 

W razie pytań, proszę o kontakt mailowy nowydwormazowiecki@zhp.pl lub telefoniczny (602 630 387)

Bardzo proszę o przekazanie (rozesłanie) informacji do wszystkich jednostek oraz kadry i instruktorów.

 

Z harcerskim pozdrowieniem

W imieniu Komendy oraz Kapituły Odznaki

hm. Marcin Janiszewski

Komendant Hufca