Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

MUZYCZNE HARCERSKIE WĘDROWANIE

 • Rozmiar czcionki
 • A+ A-

100 na 100

MUZYCZNE HARCERSKIE WĘDROWANIE

 IV HARCERSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE

Organizator: Hufiec ZHP Chrzanów, Chorągiew Śląska – Związek Drużyn w Libiążu.

Data: 21.04.2018 r.

Miejsce: Hala Widowiskowo – Sportowa przy Zespole Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż.

Składka zadaniowa: 15 złotych od uczestnika.

 Cele przeglądu:

Upamiętnienie 100 lat Odzyskania Niepodległości i 100 lat powstania Związku Harcerstwa Polskiego

 • promowanie piosenki harcerskiej i turystycznej;
 • stworzenie możliwości prezentacji artystycznej gromad zuchowych oraz drużyn harcerskich, starszo harcerskich i wędrowniczych;
 • wymiana pomysłów i doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami harcerskimi.

 Kategorie HSA:

 • piosenka harcerska/zuchowa- historyczna;
 • piosenka turystyczna.

Ocena:

Jury w trakcie oceny będzie brało pod uwagę dobór repertuaru, interpretację, ogólny wyraz artystyczny oraz technikę wykonania. Ponadto będzie oceniać zespoły z względu na własny akompaniament oraz podkład muzyczny.

Zgłoszenie i eliminacje:

Kwalifikacje do finału konkursu odbywają się na podstawie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) dostępnej na stronie http://www.chrzanow.zhp.pl oraz nagrania proponowanych utworów. Do 20 marca 2018 uczestnicy przesyłają wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz link z nagraniem wideo piosenki harcerskiej lub zuchowej oraz turystycznej. Spośród wszystkich nagrań Jury, powołane przez Organizatora wybierze finalistów, którzy zaprezentują się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy Zespole Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż.

 • Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z nagraniem (linkiem) należy wysłać
  w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2018 roku mailowo na adres: zaneta.wierzgon@zhp.net.pl
 • Każdy uczestnik prezentuje utwór o czasie nieprzekraczającym 5 minut.
 • Do finału zostaje zakwalifikowanych 20 drużyn.
 • Lista drużyn zakwalifikowanych będzie dostępna na stronie internetowej chrzanow.zhp.plod dnia 5 kwietnia 2018 r. Ponadto zakwalifikowane drużyny zostaną powiadomione mailowo przez Organizatora.
 • Drużyny zakwalifikowane do przeglądu muszą dokonać wpłaty wpisowego
  na konto 81 1240 4230 1111 0010 6646 9228Hufca Chrzanów z dopiskiem HSA
  i nazwą drużyny do 13.04.2018 r.
 • Obecność pełnoletnich opiekunów jest obowiązkowa!
 • Dojazd we własnym zakresie.
 • Drużyny zakwalifikowane do finału konkursu udzielą Organizatorom zezwolenia
  w formie oświadczenia załączonego do regulaminu na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego (załącznik nr 2).
 • Istnieje możliwość zakwaterowania w szkole na nocleg 20/21.04.2018r. Informację proszę przesłać mailowo na adres: zaneta.wierzgon@zhp.net.pl do 10.04.2018r.

 

Informacje dodatkowe:

Ewentualne pytania należy kierować na adres: zaneta.wierzgon@zhp.net.pl lub pod
nr telefonu 501-165-323, phm. Jarosław Zając HR.

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy konkursu.

Podczas HSA uczestnicy mają zapewniony:

 • ciepły posiłek;
 • herbatę;
 • dyplomy i nagrody dla najlepszych drużyn;
 • wyśmienitą zabawę w doborowym towarzystwie!

Program Harcerskich Spotkań Artystycznych 2018:

9:30 – 10.00 Zgłaszanie drużyn w Biurze Festiwalowym HSA;

10:00 – 12.00 HSA;

12:00 – 13.00 Posiłek;

13:00 – 15.00 HSA.

 

Liczymy na Was!

Do zobaczenia już wkrótce!

CZUWAJ!