Daily Archives: 26/03/2018

Otwarte konsultacje w sprawie nowego Regulaminu sądów harcerskich ZHP

Naczelny Sąd Harcerski ZHP zaprasza instruktorki i instruktorów, komendy i sądy harcerskie do udziału w otwartych konsultacjach w sprawie nowego Regulaminu sądów harcerskich ZHP.

Realizując Uchwałę XL Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego nr 15 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wniosków szczegółowych Naczelny Sąd Harcerski ZHP zamierza uchwalić w 2018 r. nowy Regulamin sądów harcerskich ZHP.

Tego typu dokument powinien, zdaniem członków NSH ZHP, w możliwie szerokim zakresie uwzględniać opinie różnych gremiów naszego Związku. Dlatego zapraszamy do udziału w konsultacjach i przesyłania, związanych z aktualnym Regulaminem (zarówno kompleksowych jak i odnoszących się do wybranych procedur), sugestii i propozycji dotyczących rozwiązań, które powinny zostać zawarte w nowym Regulaminie, w tym propozycji konkretnych przepisów. Konsultacje, które proponujemy, mają charakter całkowicie otwarty – nie opracowaliśmy żadnej ankiety a załączony opis ma jedynie pomóc w przygotowaniu uwag i sugestii.

Nowy Regulamin sądów harcerskich ZHP musi uwzględniać wytyczne zawarte w Uchwale XL Zjazdu ZHP nr 15 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie wniosków szczegółowych.

Więcej

Zmiana miejsca komisji

Informujemy, że w związku z utrudnieniami z wjazdem do Ośrodka Harcerskiego  w Chorzowie związanymi z odbywającym się na Stadionie Śląskim meczem jutrzejsze posiedzenie Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się w Komendzie Chorągwi. Za zmianę przepraszamy.