Monthly Archives: Marzec 2018

Konferencja dotycząca zmian w systemie metodycznym

Komenda Chorągwi Śląskiej serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji dotyczącej zmian w systemie metodycznym. Konferencja obędzie się 14 kwietnia 2018r. w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Koszt udziału w Konferencji wynosi 15 zł. Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:00. Szczegółowe zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Obowiązujący wzór karty kwalifikacyjnej

Główna Kwatera ZHP i Zespół ds. „opcji zero” pracują nad pilną nowelizacją „Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej”.

W związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej przypominamy, że jako karty kwalifikacyjne w trakcie Harcerskiej Akcji Letniej należy stosować wyłącznie Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (kartę można pobrać tutaj). Wzór ten nie może być modyfikowany ani poszerzany. Nowelizacja Instrukcji HALiZ będzie dotyczyła w szczególności sposobu zbierania danych nieobjętych wzorem karty kwalifikacyjnej ustalonym przez MEN. Więcej