Monthly Archives: Marzec 2018

Rozliczenia finansowe za miesiąc luty

Rozliczenia miesięczne – finansowe za miesiąc luty, należy składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 16.03.2018r. W przypadku nie złożenia ich wyżej wymienionym terminie zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe w stosunku do Komendantów i Skarbników Hufców określone Statutem ZHP

Zbiórka Komendantów i Skarbników Hufców

W związku z tym, że po przypomnieniu o zbiórce wtorkowej, posypała się „lawina” usprawiedliwień nieobecności Komendantów (czyli ok.1/3), wtorkowa zbiórka Komendantów i Skarbników zostaje odwołana. Tematy zostaną przełożone na miesiąc kwiecień lub do załatwienia w drodze elektronicznej. Jednocześnie przypominamy, ze następna zbiórka odbywa się w dniu 17.04.2018r. o godzinie 17:00 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.