Monthly Archives: Marzec 2018

Międzynarodowe Spotkanie Harcerskich Seniorów

Międzynarodowy Dzień Myśli Braterskiej już za nami. Był on dla nas prawdziwą niespodzianką.

38 MGBGZ „Zwierzaki” i 29 DH „Włóczykije” pod komendą swoich drużynowych i głównej gospodyni imprezy  druhny Dagi przygotowały dla nas wspaniałe tematyczne przedstawienie, prezenty w formie ślicznie wykonanych kartek pamiątkowych z życzeniami na DMB i zaprosiły władze chorągwi śląskiej w osobach komendantki chorągwi hm. Anny Peterko oraz hm. Zdzisława Koneckiego – komendanta naszego hufca i Patrona imprezy oraz wszystkich naszych przyjaciół:  Klub Seniorów Lotnictwa, Klub Seniorów Lekarzy, pracowników DPS „Józefów”, dziennikarzy, bratanka Tadeusza Niemczyka oraz:

  • KS Zaolzie
  • KS Watra z Cieszyna
  • KS Żagiew Gliwice
  • KSH z Mesznej im. Andrzeja i Olgi Małkowskich
  • HKS Korzenie Cieszyn
  • HKS Korzenie Sosnowiec
  • Referat Starszyzny i Seniorów Chorągiew Śląska

Pierwszy raz mieliśmy możliwość gościć u siebie przewodniczącą SUB-Regionu Europejskiego ISGF hm.Teresę Tarkowską Dudek, komendanta Śląsko Morawskiej Chorągwi czeskiego Junaka, wnuczkę Zofii Kossak panią Anne Fenby-Taylor. Więcej

Leuchtfeuer. Światło wskazujące drogę. Pojedź z nami na niemiecki zlot kadry!

Jeśli jesteś drużynowym lub instruktorem, drużynową lub instruktorką, i chcesz zobaczyć, jak wygląda niemiecki zlot kadry, to Ciebie właśnie szukamy.

W dniach 27.04-01.05 w Westernohe (niedaleko Frankfurtu nad Menem) odbędzie się zlot kadry organizacji DPSG. Zaproszeni zostali członkowie ZHP, aby zaprezentować znane nam ciekawy formy kształceniowe.

W drodze rekrutacji chcemy zbudować sześcioosobowy zespół, który przygotuje krótkie zajęcia, pokazujące mocne strony ZHP w kształceniu oraz specyficzne rozwiązania, różniące nas od innych organizacji skautowych, a także typową polską zbiórkę dla wybranego pionu wiekowego. Więcej

Zaproszenie na zlot DPSG Rottenburg-Stuttgart

Chcesz pojechać z drużyną lub samodzielnie w wakacje do Bawarii?

Skauci z organizacji DPSG zapraszają drużyny z ZHP na swój zlot w okolicach Königsdorf w terminie 30.07.2018 – 09.08.2018. Organizator planuje udział 1200 osób z Niemiec i innych krajów.

Wiek uczestników od 6 do 21 lat. Wpisowe 145 euro, w tym wyżywienie i program. Zaplanowana jest również wycieczka do Monachium. Więcej

III Zlot Kadry Programowej Chorągwi Śląskiej

Komenda  Chorągwi Śląskiej ZHP w Katowicach serdecznie zaprasza na  III Zlot Kadry Programowej Chorągwi Śląskiej, który odbędzie się dnia 10 marca 2018 r. (sobota) w Ośrodku Harcerskim „Skaut” w Chorzowie.

Nasze trzecie spotkanie, zwyczajowo kierujemy do członków komend hufców odpowiedzialnych za programem, szefów zespołów programowych, namiestników i innych osób zajmujących się programem na poziomie hufców. Zapraszamy również osoby, które w najbliższej przyszłości obejmą ww. funkcje.

Ponadto serdecznie zapraszamy drużynowych oraz kadrę środowisk Nieprzetartego Szlaku, ponieważ wychodząc naprzeciw kierowanym zapytaniom, chcemy zainicjować na Zlocie powstanie platformy współpracy i wymiany doświadczeń w tym obszarze. Więcej