Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Zakończył się wiosenny kurs kierowników wycieczek szkolnych 2018

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

W piątek 13.04.2018 roku zakończył się wiosenny kurs kierowników wycieczek szkolnych. W kursie wzięło udział blisko 30 osób.

Kurs poprowadziła mgr Barbara Juskowiak wicedyrektor w jednej ze szkół w Mikołowie, pracująca od ponad 30 lat w oświacie, a w ramach pasji – również instruktorka harcerska w stopniu harcmistrzyni. Mgr Barbara Juskowiak Odpowiada w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Instruktorów Chorągwi Śląskiej za realizację kursów kierowników wycieczek. W imieniu Druhny Anny Peterko – Komendantki Śląskiej Chorągwi ZHP oraz swoim dziękuję Druhnie Basi za przeprowadzenie kursu.

Komendant ŚChSI

Dyrektor ODNiI

dr Tomasz Huk (hm.)