Daily Archives: 16/05/2018

Ważna informacja

Katowice, dnia 16 maja 2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
uprzejmie informuję, że w związku z wypadkiem jaki miał miejsce w dniu 5 maja 2018 roku w Kopalni Węgla Kamiennego
„Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” w Jastrzębiu Zdroju, Wojewoda Śląski pismem z dnia 16 maja 2018 roku zwrócił się z apelem do wszystkich organizatorów imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa śląskiego o powstrzymanie się od ich organizacji w dniu 17 maja 2018 roku na znak żałoby po zmarłych górnikach.

W związku z powyższym, Kuratorium Oświaty w Katowicach, prosi
w miarę możliwości o dostosowanie się do ww. apelu.

 

Oryginał pisma