Daily Archives: 25/05/2018

Poszukujemy chętnych do pracy przy budowie Strategii Chorągwi

Druhny i Druhowie! Rok 2018, to rok ważnych wydarzeń – 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 100 – lecia Związku Harcerstwa Polskiego. Ważnym wydarzeniem jest również zbliżający się Zjazd Chorągwi, który odbędzie się 20 października. Podczas zjazdu delegaci wybrani na zjazdach nadzwyczajnych hufców dokonają podsumowania mijającej kadencji,  wyboru nowych władz oraz co najważniejsze określą kierunki rozwoju chorągwi przyjmując do realizacji Strategię Rozwoju Chorągwi Śląskiej. Zależy nam, by przyjęty przez delegatów dokument odzwierciedlał potrzeby wszystkich środowisk harcerskich, przez co szukamy chętnych osób do zbudowania propozycji Strategii Chorągwi Śląskiej. Jeśli jesteś zainteresowany pracą w takim zespole, to zgłoś chęć udziału poprzez wypełnienie formularza – Formularz

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 4 czerwca br.