Monthly Archives: Maj 2018

Ważna informacja

Katowice, dnia 16 maja 2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
uprzejmie informuję, że w związku z wypadkiem jaki miał miejsce w dniu 5 maja 2018 roku w Kopalni Węgla Kamiennego
„Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” w Jastrzębiu Zdroju, Wojewoda Śląski pismem z dnia 16 maja 2018 roku zwrócił się z apelem do wszystkich organizatorów imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa śląskiego o powstrzymanie się od ich organizacji w dniu 17 maja 2018 roku na znak żałoby po zmarłych górnikach.

W związku z powyższym, Kuratorium Oświaty w Katowicach, prosi
w miarę możliwości o dostosowanie się do ww. apelu.

 

Oryginał pisma

Nowa propozycja programowa – “Drużyna Niepodległości”!

11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Dzień ten należy do najradośniejszych w dziejach narodu polskiego. Na placach i ulicach gromadziły się tłumy ludzi, śpiewając pieśni patriotyczne, wiwatując na widok polskich flag i pierwszych polskich żołnierzy. Spontanicznie usuwano obce symbole, a młodzi ludzie masowo wstępowali do tworzącego się Wojska Polskiego.

Zapraszamy Cię do szczególnego uczczenia obu setnych rocznic, tj. odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia Związku Harcerstwa Polskiego, które przypadają na rok 2018, czyli ustanowiony przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej Rok Harcerstwa. Więcej