Daily Archives: 22/06/2018

Harcerska Akcja Letnia 2018

Druhny i Druhowie!

Właśnie rozpoczęła się kolejna Harcerska Akcja Letnia. Tak, jak w latach ubiegłych będzie to  największe wydarzenie programowo – organizacyjne przed jakim staną harcerskie komendy. Dodatkowo w tym roku  dużym wyzywaniem  będzie dla nas wyjazd na Zlot ZHP w Gdańsku, w którym z naszej chorągwi weźmie udział blisko 2.300 harcerzy i instruktorów. Naszym największym marzeniem jest, by tegoroczna akcja letnia przebiegła prawidłowo, bezpiecznie –  a nasi podopieczni wrócili z kolonii i obozów bogatsi o zdobytą wiedzę czy też sprawności.

Zgodnie z Komunikatem Naczelniczki ZHP przypominamy o zadaniach i obowiązkach spoczywających na organizatorach a przede wszystkim na komendach chorągwi w zakresie organizacji, zatwierdzania form wypoczynku oraz prawidłowego nadzoru i przekazywania natychmiastowej i wyczerpującej informacji o sytuacjach kryzysowych.

Zadania te wynikają m.in. z:
• Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity opublikowano w Dz.U. 2016 poz. 1943);
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452);
• Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno–sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami;
• Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 4/2018). Więcej

Harcerskie obozy jeszcze bardziej bezpieczne! Protokół uzgodnień podpisany

21 czerwca 2018 r. Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego oraz przedstawiciele innych organizacji harcerskich, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendant Główny Policji podpisali protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami.

Podczas Harcerskiej Akcji Letniej Związek Harcerstwa Polskiego organizuje prawie 1500 obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Obóz harcerski stanowi podsumowanie śródrocznej pracy wychowawczej drużyny i jest jednym z najważniejszych momentów harcerskiej przygody. Instruktorzy ZHP przykładają olbrzymią wagę do bezpieczeństwa podczas wszelkich harcerskich wydarzeń, zwłaszcza obozów i kolonii. Więcej

Absolutorium dla Komendy Chorągwi za rok 2017

W środę, 20 czerwca, Komisja Rewizyjna Chorągwi udzieliła jednogłośnie absolutorium za rok 2017 Komendzie Chorągwi Śląskiej w następującym składzie : hm. Andrzej Lichota, hm. Aleksandra Lechocka, hm. Robert Duda, hm. Patrycja Makarska, hm. Zdzisław Konecki , phm. Anna Miernik, phm. Janusz Karaś, hm. Anna Peterko.