Monthly Archives: Sierpień 2018

Program konferencji na temat 35 lecia Pomnika Harcerek i Harcerzy

Scenariusz konferencji „Nasza droga do Pomnika”
Data: 3 wrzesień 2018 rok
Nazwa: 35-lecie Harcerskiego Pomnika na Katowickim Rynku
Miejsce konferencji: Muzeum Śląskie w Katowicach

 

1130 – uruchomienie biura konferencji

1200 – rozpoczęcie konferencji, powitanie Uczestników i Gości  konferencji przez Komendantkę Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Annę Peterko

Referaty tematyczne:

  –  „Harcerstwo na Górnym Śląsku i zagłębiu Dąbrowskim – wybrane problemy” – prof. UŚ dr hab. Zygmunt Wózniczka

„Długa droga do Pomnika” – prof. zw. dr hab. Krystyna Heska –
Kwaśniewicz

1340  –  1400  przerwa kawowa

 

Referaty tematyczne:

–   „Wszystko zaczęło się 35 lat temu” hm Krzysztof Witkowski

–    „Pomniki oczami instruktorów Chorągwi Katowickiej” 
hm. Mieczysław Brańka

1500  –  zakończenie konferencji
1515  –  Przejście pod Pomnik na Katowickim Rynku
1600  – Uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem

Powakacyjne spotkanie kadry zuchowej

Referat Zuchowy Chorągwi Śląskiej zaprasza namiestników, członków namiestnictw, drużynowych zuchowych na powakacyjne spotkanie organizacyjno-programowe „Jedna fotografia-wiele historii”.

7 września 2018 r. (piątek), godz. 17.30, Ośrodek Harcerski, Park Śląski w Chorzowie. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 5.09 na adres e-mail: zuchowy@slaska.zhp.pl. Na spotkanie prosimy zabrać ze sobą wywołane zdjęcie z wakacji w formacie 10 cm x 15 cm. Strój obowiązujący – wygodny, adekwatny do pogody + chusta środowiska.

Zdobądźcie tytuł Drużyny Niepodległości!

 

Zrealizuj wraz z jednostką zadania z propozycji programowej i zdobądźcie tytuł Drużyny Niepodległości!

Rok 2018 to między innymi setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji masz możliwość uczcić historię swojej ojczyzny i zdobyć wraz z jednostką wyjątkowy tytuł Drużyny Niepodległości.

Nowa propozycja programowa zainspiruje Cię do realizacji w drużynie/gromadzie programu, który rozbudzi ciekawość otaczającego świata, umocni postawy patriotyczne, podniesie świadomość obywatelską oraz uświadomi potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach walczących o wolną, niepodległą Ojczyznę i umocni szacunek do symboli i tradycji narodowych.

Ponadto dzięki realizacji propozycji członkowie Twojej drużyny/gromady poszerzą wiedzę dotyczącą historii odzyskania niepodległości przez Polskę, historii Związku Harcerstwa Polskiego, a także twórczo zaangażują się w życie Waszej społeczności lokalnej oraz naszej organizacji. Jednak przede wszystkim będzie to radosne świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia istnienia Związku Harcerstwa Polskiego.

Zostańcie Drużyną Niepodległości!

 

WIĘCEJ INFORMACJI